شرایط

پیغام خطا

 • Notice: Undefined index: en در lang_dropdown_language_switch_links_alter() (خط 457 از /var/www/drupal/effectivepeople.org/sites/all/modules/lang_dropdown/lang_dropdown.module).
 • Notice: Undefined index: en در lang_dropdown_language_switch_links_alter() (خط 458 از /var/www/drupal/effectivepeople.org/sites/all/modules/lang_dropdown/lang_dropdown.module).
 • Notice: Undefined index: sv در lang_dropdown_language_switch_links_alter() (خط 457 از /var/www/drupal/effectivepeople.org/sites/all/modules/lang_dropdown/lang_dropdown.module).
 • Notice: Undefined index: sv در lang_dropdown_language_switch_links_alter() (خط 458 از /var/www/drupal/effectivepeople.org/sites/all/modules/lang_dropdown/lang_dropdown.module).
 • Notice: Undefined index: fi در lang_dropdown_language_switch_links_alter() (خط 457 از /var/www/drupal/effectivepeople.org/sites/all/modules/lang_dropdown/lang_dropdown.module).
 • Notice: Undefined index: fi در lang_dropdown_language_switch_links_alter() (خط 458 از /var/www/drupal/effectivepeople.org/sites/all/modules/lang_dropdown/lang_dropdown.module).
 • Notice: Undefined index: fr در lang_dropdown_language_switch_links_alter() (خط 457 از /var/www/drupal/effectivepeople.org/sites/all/modules/lang_dropdown/lang_dropdown.module).
 • Notice: Undefined index: fr در lang_dropdown_language_switch_links_alter() (خط 458 از /var/www/drupal/effectivepeople.org/sites/all/modules/lang_dropdown/lang_dropdown.module).
 • Notice: Undefined index: ja در lang_dropdown_language_switch_links_alter() (خط 457 از /var/www/drupal/effectivepeople.org/sites/all/modules/lang_dropdown/lang_dropdown.module).
 • Notice: Undefined index: ja در lang_dropdown_language_switch_links_alter() (خط 458 از /var/www/drupal/effectivepeople.org/sites/all/modules/lang_dropdown/lang_dropdown.module).
 • Notice: Undefined index: fa در lang_dropdown_language_switch_links_alter() (خط 457 از /var/www/drupal/effectivepeople.org/sites/all/modules/lang_dropdown/lang_dropdown.module).
 • Notice: Undefined index: fa در lang_dropdown_language_switch_links_alter() (خط 458 از /var/www/drupal/effectivepeople.org/sites/all/modules/lang_dropdown/lang_dropdown.module).
 • Notice: Undefined index: es در lang_dropdown_language_switch_links_alter() (خط 457 از /var/www/drupal/effectivepeople.org/sites/all/modules/lang_dropdown/lang_dropdown.module).
 • Notice: Undefined index: es در lang_dropdown_language_switch_links_alter() (خط 458 از /var/www/drupal/effectivepeople.org/sites/all/modules/lang_dropdown/lang_dropdown.module).
 • Notice: Undefined index: sw در lang_dropdown_language_switch_links_alter() (خط 457 از /var/www/drupal/effectivepeople.org/sites/all/modules/lang_dropdown/lang_dropdown.module).
 • Notice: Undefined index: sw در lang_dropdown_language_switch_links_alter() (خط 458 از /var/www/drupal/effectivepeople.org/sites/all/modules/lang_dropdown/lang_dropdown.module).

شرایط و مقررات

موثر مردم (EP) اجرا می شود این سرویس آن را کارآمد تر به سمت صندلی با مقرون به صرفه روش.-br / >
با استفاده از این سرویس به هیچ وجه شما را به قبول شرایط زیر و شما به طور کامل آگاه است که برخی از چیزهایی که نمی خواهد به شما و یا کسب و کار یا قوانین محلی خود.

تعاریف

EP Effectivepeople.org است سایت که مسئول این سرویس است.-br / >
کارفرما و admaker و همکاران، ناشر ارسال یک (ساخت عمومی) موقعیت. است-br / >
متقاضی کارمند کسی پاسخ موقعیت منتشر شده است.

خدمات

مج سرویس تبلیغاتی است که به طور خودکار متصل متقاضیان با کارفرما و مسولیت ناشران به اطمینان از تبلیغات هستند از نظر قانونی مطابق استاندارد در صلاحیت آنها intented مورد استفاده قرار گیرد.-br / >
فقط کاربران ثبت نام شده ممکن است ارسال موقعیت در این سایت.

کارفرما (موقعیت خالق) است که مسئول همه قانونی و شركت حق نشر سمت در ep نداشتند-br / >
هر کس ثبت نام خود را emailadress و یا اطلاعات دیگر در این سایت نیز دریافت کنید حساب است که می تواند در هر زمان توسط پس درخواست فسخ

موقعیت

EP می تواند تضمین نمی موقعیت در دسترس است که پایان تاریخ به دلایل طبیعی رخ می دهد, EP تضمین هر چند، که کارفرما بدون ارتباط با متقاضیان هر میشود قبل از پایان تاریخ رخ داده است.

اطلاعات شخصی

متقاضیان برای موقعیت می توانید وارد کنید اطلاعات خود را در نمایه خود را با اراده آزاد و در هنگام انجام که متقاضیان پذیرش اطلاعات بر اساس قانون سوئد با توجه به اطلاعات شخصی خود نمایی کردن انجام می شود. EP خواهد شد اطلاعات شخصی را به هر کس دیگری از متقاضیان کارفرمایان اعمال توزیع.

روش

به عنوان EP بسیار موثر است متقاضیان هستند آگاه است حتی اگر آنها وارد emailadress خود را به ثبت نام علاقه خود را برای یک برنامه کاربردی که هیچ درخواست رسمی تا متقاضی دریافت خواهد کرد یک ایمیل که اطلاعات بیشتر (به طور معمول رزومه و نامه های شخصی) لازم تا سطح بعدی رسیده بود بیان انجام می شود. متقاضی که این اطلاعات قبل از تاریخ پایان برنامه در غیر این صورت نامعتبر است وارد شده/ارسال شده باید آگاه است. متقاضیان ممکن است نه مقابله با EP و یا کارفرما اگر آنها احساس آنها بعدها بیشتر مناسب برای موقعیت اگر متقاضی ایمیل خود در زمان ثبت بود و یا ارسال درخواست اطلاعات.

مسائل Techical

EP هیچ مسئولیتی در قبال هر گونه مسائل فنى را.

قیمت گذاری و هزینه ها

ممکن است هزینه انتشار مواضع. رایگان برای متقاضیان به موقعیت است.

فارسی